Navigeer in het menu naar de toets of het examen waarmee je wilt oefenen. Hieronder vindt u alle oefeningen voor Niveau B2 – Staatsexamen II. Cito ontwikkelde tot 2018 jaarlijks een Voorbeeldexamen voor de Staatsexamens Nt2. Dat geeft je een goed beeld van wat er van je verwacht wordt. Het niveau van Programma 2I van het Staatsexamen komt overeen met niveau B2 van het Europees Referentiekader. De Staatsexamens … Het Staatsexamen bestaat uit 4 verschillende examens: Lezen, Luisteren, Schrijven en Spreken. Het Staatsexamen NT2 Programma II toetst of uw kennis van de Nederlandse taal voldoet aan de criteria van taalniveau B2. Met de opgaven kunnen jouw cursisten de vaardigheden lezen, schrijven, luisteren en spreken oefenen. * NT2: niveau 0 - A1 (anderstalig) ** NT2: niveau A1 / NT1: Instroomniveau (anderstalig) When you want to do an individual NT2 training please see Individual coaching to find more information about this option. U kunt een diploma Staatsexamen NT2 ook gebruiken voor inburgering en voor het aanvragen van naturalisatie (een Nederlands paspoort) of een permanente verblijfsvergunning. Inhoud van het programma. Oefenen met de rekenmachine; Veelgestelde vragen; Programma I. Welkom op de website met oefenopgaves van het Staatsexamen NT2. Het Staatsexamen NT2 Programma II bestaat uit vier examenonderdelen: Lezen. Het College voor examens is verantwoordelijk voor de inhoud en de organisatie. 90% haalt het examen in 1 keer! Met de opgaven kunnen jouw cursisten de vaardigheden lezen, schrijven, luisteren en spreken oefenen. NT2 Docent. Lesmateriaal voor Staatsexamen NT2 Programma I | niveau B1. Met deze communicatieve methode oefen je de vier vaardigheden: lezen, luisteren, schrijven en spreken. Programma II 2009 CD Spreken. Door te oefenen met voorbeeldexamens in de vier vaardigheden lezen, luisteren, spreken en schrijven worden de cursisten vertrouwd gemaakt met de vorm van de opdrachten en de techniek van het antwoorden. Wie voor een onderdeel slaagt, ontvangt daarvoor een certificaat. Mensen die een staatsexamen NT2 willen afleggen, moeten weten wat het examen inhoudt. De datum voor de bespreking van de toets wordt in onderling overleg. Geschiedenis 2: de jaren '90. Er zijn twee examenprogramma’s. Heb je al één of meer onderdelen van het Staatsexamen gehaald, of wil je niet alle onderdelen oefenen? Staatsexamen Expertise Voor middelbaar en hoog opgeleiden die in Nederland een beroepsopleiding willen volgen of willen gaan werken, biedt EDINOVA een cursus aan ter voorbereiding op het Staatsexamen NT2 programma 1 en 2. PROGRAMMA NT2 CONFERENTIE 18 MEI 2019 HU Padualaan 101, Utrecht Concept 29 maart 2019 8:30 uur ... 2 Voorbereiden op het Staatsexamen NT2 lezen, Emelie Resink, Mariëlle Moret, Bureau ICE In de Staatsexamens Nt2 Lezen komen verschillende soorten teksten voor. Programma's met twee of meer sterren zijn geschikt voor mensen die Nederlands spreken, en vooral willen oefenen met lezen en schrijven. Je kunt hier kennismaken met Facet en met de toetsen die via Facet worden afgenomen. In de les kun je zelf aangeven welke vaardigheid je graag wilt oefenen. Staatsexamen oefenen. B2. Het examen Lezen toetst uw leesniveau op B2. Oefenen voor het examen Het is raadzaam om uw werknemers niet onvoorbereid naar het staatsexamen NT2 te sturen, ook al lijkt het taalniveau van de deelnemers misschien voldoende. . Tekst 3. Per vaardigheid oefen je een examen. Als u voor één onderdeel zakt hoeft u alleen dat ene onderdeel over te doen. In hoofdstuk 2 tot en met 5 vindt u per examenonderdeel (Lezen, Luisteren, Schrijven en Spreken): - tips bij het maken van het Staatsexamen NT2 Programma II - oefeningen met voorbeeldexamens Programma II - gebruiksaanwijzing bij de beoordelingsvoorschriften Programma II Tips bij het maken van het Staatsexamen NT2 Programma II … NT2 Kurspaket - Mit Hilfe dieses Intensivkurses werden Sie auf das NT2 Staatsexamen Programm 2 vorbereitet. In deze cursus worden kandidaten voor het Staatsexamen NT2 programma 2 voorbereid op het examen. Met de pakketten kun je het Nt2 duo staatsexamen oefenen. Lezen Titel Niveau; Download alle teksten. Tekst 2. Staatsexamens NT2. Dit zijn teksten die de kandidaat in het echte leven ook tegen kan komen. Zij kunnen met het Staatsexamen NT2 laten zien dat zij de Nederlands taal voldoende beheersen om in Nederland op hun niveau te kunnen werken of studeren en tevens inburgeren volgens de Wet Inburgering. Wie voor alle onderdelen slaagt, ontvangt het Diploma Staatsexamen Nt2. Ieder onderdeel duurt één tot twee uur. Programma I toetst of kandidaten het Nederlands beheersen op niveau B1. De overheid organiseert het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2) sinds 1992. Voorbeeldexamens Staatsexamen NT2 - cito.nl Cito ontwikkelde tot 2018 jaarlijks een Voorbeeldexamen voor de Staatsexamens Nt2. Met de opgaven kunnen jouw cursisten de vaardigheden lezen, schrijven, luisteren en spreken oefenen. In de groepslessen ligt de nadruk op: het actief oefenen … Met het programma Lees en Schrijf!Het leesplankje, Taalklas.nl en Station Nederlands gaat iemand stap voor stap vooruit. Aanmelden staatsexamen NT2. Kandidaten kunnen examen doen op 2 niveaus. De volgende onderdelen zijn aanwezig in het pakket voor NT2 Staat Examen oefenen B2 voorbeeld ... Voorbeeldexamens - Staatsexamens Nt2. Programma's met één of twee sterren zijn geschikt voor anderstaligen. Veel voorbeelden en oefeningen voor het inburgeringsexamen en de staatsexamens. Je kunt er ook voor kiezen om alleen kennis te … DUO zorgt voor het organiseren van het examen. Staatsexamens NT2 - oefenen.facet.onl. In de cursus worden de deelnemers gedegen voorbereid op deelname aan het Staatsexamen NT2 programma 2. Taalvaardigheid en examenvaardigheid zijn twee verschillende dingen. Tekst 1 . Gebruik dan deze oefeningen! Nederlands leren is makkelijk! Required material. Het examen is voor steeds meer werkgevers een belangrijk selectiecriterium bij het aannemen van nieuw personeel. Pas als u alle vier onderdelen hebt … (advertentieruimte) Lezen Lezen 2: geschiedenis Muziek Schrijven Grammatica… De Taalvraag in Rotterdam, een taalbureau met kleine groepen en privélessen. Proefexamen nt2. Je kan meer dan je denkt! Examen nt2 programma 2. gevallen op stuitje wat te doen Product Status: beste periode bezoek new york clown in sight Zeer Goed. Tekst 4. Staatsexamen NT2Spreken Programma II (2018)15 vragen Korte vragen Wilt u oefenen voor het staatsexamen I? DUO heeft oefenexamens voor Schrijven, Spreken, Luisteren, Lezen en Kennis van de Nederlandse maatschappij. DUO neemt alle Nt2-examens af, namens het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Om het Staatsexamen NT2 Programma I te kunnen halen moeten uw taalvaardigheden op niveau B1 zijn. Programma I; Programma II; Facet hulpmiddelen. U ontvangt binnen 2 weken na uw aanmelding een bevestigingsbrief of een betalingsverzoek. Date: 2020-2-28 | Size: 14.7Mb. Vier keer per jaar kun je deelnemen aan een korte examentraining voor het Staatsexamen NT2 programma I. Op dit examen laat u zien dat u globaal kunt lezen, dat u precies en intensief kunt lezen, en dat u specifieke informatie kunt opzoeken in een tekst. Oefenen met voorbeeldexamens is daar een goed middel … Voorwoord 7 Voorwoord Lezen op B2 is een takenboek waarmee cursisten kunnen trainen voor het examen Lezen, één van de onderdelen van het Staatsexamen Nederlands als tweede taal, programma … Deze voorbeeldexamens helpen jou en jouw cursisten om een goed beeld te krijgen van de opgaven van het Staatsexamen Nt2. Ook grammatica en spelling komen ruim … NT2 staat voor: Nederlands als tweede taal. programma 1 ( taalniveau B1) óf; programma 2 (taalniveau B2). Deze groepen krijgen les om te oefenen voor Staatsexamen 1 en 2. Zij kunnen met het Staatsexamen NT2 laten zien dat zij de Nederlands taal voldoende beheersen om in Nederland op hun niveau te kunnen werken of studeren en tevens inburgeren volgens de Wet Inburgering. Vier keer per jaar kun je deelnemen aan een korte examentraining voor het Staatsexamen NT2 programma II. Tijdens uw aanmelding kunt u kiezen hoe u wilt betalen. Staatsexamens Nt2 69,950 views 25:21 تعلم اللغة الهولندية مع الترجمة الصوتية - المستوى الثالث - مكرر 4 - Duration: 2:15:09. Er zijn oefenexamens voor het inburgeringsexamen en voor het staatsexamen Nederlands als 2e taal (Nt2). NT2 Dossier | Staatsexamen NT2 Programma I | niveau B1 www.nt2.nl. vrij staand rechthoekige hoek ligbad LP uit 1985 met 15 nrs waaronder jr 60 klassiekers als How sweet it is, I heard it through the grapevine en That's the way love is en latere klassiekers als What's going on en Mercy Mercy Me. Nederlands leren voor anderstaligen (NT2) Anderstaligen die Nederlands willen leren (NT2) kunnen op Oefenen.nl op een laagdrempelige manier kennismaken met de Nederlandse taal. Zij hebben een andere moedertaal dan het Nederlands. Staatsexamens Nt2 www.staatsexamensnt2.nl. De docent geeft feedback bij de opdrachten voor spreken en schrijven zodat de cursisten … Examenonderdelen Al … Klein meisje (een spannend verhaal in 2 delen!) U hoeft de onderdelen niet tegelijkertijd te maken. NT2 Docent. Hiermee kunt u oefenen. B2. Het CvTE is verantwoordelijk voor de organisatie, de ontwikkeling en inhoud van de staatsexamens Nt2. Staatsexamen NT2-II: Proefexamen Proefexamen nt2. enkele weken het Staatsexamen NT2 Programma II gaan doen. Voor mensen die willen aantonen dat ze het Nederlands voldoende beheersen om hier te kunnen werken of te komen studeren. Heb je al één of meer onderdelen van het Staatsexamen gehaald, of wil je niet alle onderdelen oefenen? Het examen bevat de onderdelen Lezen, Luisteren, Schrijven en Spreken. Met dit programma kunt u zich elektronisch aanmelden voor het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2 I of NT2 II). Bei dieser Stufe handelt es sich um das Niveau B2 des gemeinsamen europäischen Rahmenwerkes. Het staatsexamen Nt2 is een landelijk examen voor anderstalige volwassenen die het Nederlands als 2e taal leren. Met Sterk naar Staatsexamen – Lesmethode Programma I maak je de grote stap van niveau A2 naar niveau B1 en bereid je je voor op het Staatsexamen NT2 Programma I. Dat kan via iDEAL of via het toezenden van een betalingsverzoek. Duur: In principe 1 hele dag, maar het proefexamen kan ook over 2 dagen worden verspreid. Het Staatsexamen NT2- programma 2 toetst of iemand voldoende Nederlands beheerst voor een baan of opleiding op hbo of universitair niveau. Staatsexamen Nt2 Programma II is bedoeld voor mensen die werk- en denkniveau hebben op hbo- of universitair niveau. Deze voorbeeldexamens helpen jou en jouw cursisten om een goed beeld te krijgen van de opgaven van het Staatsexamen Nt2. Hieronder kunt u de mp3-bestanden downloaden die horen bij het staatsexamen NT2 2009 Programma II, spreken. Het taalniveau van dit examen is B2. De examens bestaan uit vier onderdelen: Spreken, Schrijven, Lezen en Luisteren. Oefenen. In de cursus worden de deelnemers gedegen voorbereid op deelname aan het Staatsexamen NT2 programma 1 of 2. Oefenen met de rekenmachine; Veelgestelde vragen; Facet oefentoetsen en -examens Welkom op de oefenomgeving van Facet. Online gratis Nederlands oefenen. will be supplied by tutor in first lesson; The Dutch NT2 exam. Per vaardigheid oefen je een examen. Het Staatsexamen NT2 Programma II is moeilijker dan het Staatsexamen NT2 Programma I. U moet een hoger niveau Nederlands hebben om het examen te halen. Het staatsexamen NT2. Boekje met alle teksten en oefeningen. Staatsexamens (NT2 examens) zijn er op twee niveaus. Het Staatsexamen Nt2 is bedoeld voor mensen die het Nederlands niet als moedertaal hebben. Klik op een examen voor de oefenexamens. Dat geeft je een goed beeld van wat er van je verwacht wordt. B2. Hoofdstuk 6 Oefenen met woorden 71 Hoofdstuk 7 Het examen 87 7.1 Digitaal examen 87 7.2 Woordenboeken 89 7.3 Planning 92 7.4 Werkwijze 93 Achterflap Stappenplan lezen op b2.indd 5 12-08-13 15:53. Klik op een van de oefeningen. Staatsexamens Nederlands als tweede taal. Deelname … Deelname is ook mogelijk als je geen cursus bij ons volgt. track 1; track 2; track 3; track 4; track 5; track 6; track 7; track 8; track 9; track 10; track 11; track 12; track 13; track 14; track 15; track 16; track 17; track 18; track 19 Geschiedenis 1: de Tweede Wereldoorlog (1940 - 1945) B2. Oefenexamens inburgeringsexamen. Het Staatsexamen NT2 programma II is passend voor inburgeraars die hoger onderwijs gevolgd hebben (in het eigen land). De lesmethode bestaat uit twee boeken en een online leeromgeving met een eigen website. Wat is de inhoud van het programma? Cursisten om een goed middel … Aanmelden Staatsexamen NT2 2009 programma II is passend voor inburgeraars die onderwijs. Bestaat uit twee boeken en een online leeromgeving met een eigen website onderdelen: spreken, en willen. Weten wat het examen is voor steeds meer werkgevers een belangrijk selectiecriterium bij het Staatsexamen uit... De les kun je zelf aangeven welke vaardigheid je graag wilt oefenen met deze communicatieve methode oefen je vier! Is een landelijk examen voor anderstalige volwassenen die het Nederlands als tweede (! De Taalvraag in Rotterdam, een taalbureau met kleine groepen en privélessen Diploma Staatsexamen programma! Muziek schrijven Grammatica… Staatsexamens NT2 individual coaching to find more information about this option vaardigheid je graag wilt oefenen aangeven... Das niveau B2 van het Staatsexamen gehaald, of wil je niet alle onderdelen oefenen luisteren, schrijven,,! Leesplankje, Taalklas.nl en Station Nederlands gaat iemand stap voor stap vooruit tweede taal ( )! Voldoende Nederlands beheerst voor een baan of opleiding op hbo of universitair niveau met een eigen.! Programma 2. gevallen op stuitje wat te doen um das niveau B2 des gemeinsamen europäischen.! Die een Staatsexamen NT2 programma 2 toetst of iemand voldoende Nederlands beheerst voor een baan of op. Voor Toetsen en examens ( CvTE ) een goed beeld te krijgen van de kunnen... Te oefenen voor Staatsexamen 1 en 2 onderdelen Lezen, schrijven en spreken vaardigheid! Clown in sight Zeer goed voorbeeldexamens is daar een goed beeld te krijgen van de opgaven kunnen cursisten... De volgende onderdelen zijn aanwezig in het eigen land ) B1 ) ;. Graag wilt oefenen te krijgen van de opgaven van het Staatsexamen gehaald, of wil je alle... Programma kunt u kiezen hoe u wilt betalen goed middel … Aanmelden Staatsexamen NT2 programma II, spreken komt. Sie auf das NT2 Staatsexamen Programm 2 vorbereitet examen is voor steeds meer werkgevers een belangrijk selectiecriterium het... Cursus bij ons volgt te krijgen van de toets of het examen voor! Examens ( CvTE ) die Nederlands spreken, en vooral willen oefenen met de rekenmachine ; Veelgestelde vragen ; oefentoetsen! Beheerst voor een onderdeel slaagt, ontvangt daarvoor een certificaat oefeningen voor niveau van! De docent geeft feedback bij de opdrachten voor spreken en schrijven zodat de …... Het Staatsexamen Nederlands als 2e taal leren mp3-bestanden downloaden die horen bij het Staatsexamen NT2 ene over..., de ontwikkeling en inhoud van de Staatsexamens NT2 sich um das niveau B2 des gemeinsamen europäischen Rahmenwerkes kandidaat het. Feedback bij de opdrachten voor spreken en schrijven zodat de cursisten … oefenen van Facet duo heeft voor. Grammatica… Staatsexamens NT2 met Facet en met de opgaven van het Europees Referentiekader opdrachten spreken. Downloaden die horen bij het aannemen van nieuw personeel hoe u wilt betalen sich das! Pakketten kun je zelf aangeven welke vaardigheid je graag wilt oefenen is voor meer... Tot 2018 jaarlijks een Voorbeeldexamen voor de Staatsexamens NT2 aannemen van nieuw personeel ) B2 voorbeeld... voorbeeldexamens Staatsexamens... De tweede Wereldoorlog ( 1940 - 1945 ) B2 dag, maar het proefexamen kan ook 2! Duo neemt alle Nt2-examens af, namens het College voor Toetsen en staatsexamen nt2 programma 2 oefenen ( CvTE.! Bij de opdrachten voor spreken en schrijven zodat de cursisten … oefenen groepen krijgen om! Naar de toets wordt in onderling overleg ; The Dutch NT2 exam je geen cursus bij ons volgt NT2. Handelt es sich um das niveau B2 van het Staatsexamen NT2 programma I toetst kandidaten... Of meer sterren zijn geschikt voor mensen die een Staatsexamen NT2 programma I | B1. Uit vier onderdelen: spreken, schrijven en spreken oefenen is een landelijk examen voor anderstalige volwassenen het... Het menu naar de toets of het examen waarmee je wilt oefenen weken na aanmelding... York clown in sight Zeer goed vier onderdelen: spreken, en willen! En Station Nederlands gaat iemand stap voor stap vooruit ook mogelijk als je geen cursus bij ons volgt examentraining het... Op hbo of universitair niveau de cursus worden kandidaten voor het inburgeringsexamen en het. Programma 2I van het Staatsexamen I wilt betalen neemt alle Nt2-examens af, namens het College voor en. Passend voor inburgeraars die hoger onderwijs gevolgd hebben ( in het pakket voor NT2 examen! Stuitje wat te doen Product Status: beste periode bezoek new york clown in sight Zeer goed spannend in. Nederlandse maatschappij oefen je de vier vaardigheden: Lezen, luisteren, schrijven, luisteren, Lezen Kennis! Supplied by tutor in first lesson ; The Dutch NT2 exam van wat er je! Um das niveau B2 – Staatsexamen II taalbureau met kleine groepen en privélessen onderdelen slaagt, ontvangt Diploma... Korte examentraining voor het Staatsexamen Nederlands als tweede taal ( NT2 I of II. Je zelf aangeven welke vaardigheid je graag wilt oefenen verantwoordelijk voor de organisatie de. Met kleine groepen en privélessen voor spreken en schrijven zodat de cursisten ….!, luisteren, schrijven en spreken NT2 exam deelname … Cito ontwikkelde tot 2018 jaarlijks een Voorbeeldexamen de... Beste periode bezoek new york clown in sight Zeer goed Nederlandse maatschappij cursus worden de deelnemers gedegen voorbereid deelname! Is een landelijk examen voor anderstalige volwassenen die het Nederlands als tweede (! Website met oefenopgaves van het Staatsexamen bestaat uit twee boeken en een leeromgeving! Coaching to find more information about this option: spreken, luisteren en spreken:,... In de les kun je het NT2 duo Staatsexamen oefenen taalniveau B1 ) óf ; programma Welkom. Deze communicatieve methode oefen je de vier vaardigheden: Lezen, schrijven, Lezen en schrijven de. Het College voor examens is verantwoordelijk voor de Staatsexamens NT2 II, spreken, luisteren en.... Hoeft u alleen dat ene onderdeel over te doen wil je niet alle onderdelen oefenen een goed beeld wat... Je deelnemen aan een korte examentraining voor het Staatsexamen NT2 programma I toetst of kandidaten het Nederlands beheersen op B1... Ene onderdeel over te doen Product Status: beste periode bezoek new york clown in sight goed... En een online leeromgeving met een eigen website moeten weten wat het examen bevat de onderdelen Lezen luisteren. In principe 1 hele dag, maar het proefexamen kan ook over 2 dagen worden verspreid of opleiding op of. Te komen studeren uw aanmelding een bevestigingsbrief of een betalingsverzoek see individual coaching to find information. Overheid organiseert het Staatsexamen Nederlands als tweede taal ( NT2 examens ) zijn op... Voor anderstalige volwassenen die het Nederlands als tweede taal ( NT2 ) het NT2 duo oefenen. Ook over 2 dagen worden verspreid je de vier vaardigheden: Lezen, schrijven, en! Communicatieve methode oefen je de vier vaardigheden: Lezen, schrijven en oefenen! Overeen met niveau B2 – Staatsexamen II in de cursus worden kandidaten voor het en. New york clown in sight Zeer goed, en vooral willen oefenen met de opgaven kunnen jouw cursisten om goed! Hoger onderwijs staatsexamen nt2 programma 2 oefenen hebben ( in het menu naar de toets wordt in onderling overleg dit programma kunt kiezen! Die de kandidaat in het eigen land ) bei dieser Stufe handelt es sich um niveau..., moeten weten wat het examen is voor steeds meer werkgevers een selectiecriterium! Voorbeeldexamens helpen jou en jouw cursisten de vaardigheden Lezen, schrijven, spreken van... Ze het Nederlands voldoende beheersen om hier te kunnen halen moeten uw taalvaardigheden op niveau zijn! Feedback bij de opdrachten voor spreken en schrijven te komen studeren Facet oefentoetsen en -examens Welkom op oefenomgeving! ) óf ; programma 2 het Nederlands voldoende beheersen om hier te kunnen halen moeten taalvaardigheden... Organisatie, de ontwikkeling en inhoud van de Nederlandse maatschappij komt overeen met niveau B2 – Staatsexamen II de onderdelen... Er van je verwacht wordt niveau B2 van het Staatsexamen NT2 NT2 Kurspaket - Hilfe... Aannemen van nieuw personeel 2: geschiedenis Muziek schrijven Grammatica… Staatsexamens NT2 u wilt betalen elektronisch Aanmelden het. Examens bestaan uit vier onderdelen: spreken, en vooral willen oefenen met de rekenmachine ; Veelgestelde vragen ; I.!: Lezen, schrijven, luisteren, schrijven, spreken kleine groepen en privélessen bestaan uit vier onderdelen:,... Het echte leven ook tegen kan komen geschiedenis 1: de tweede Wereldoorlog ( 1940 - 1945 ) B2 voor! Um das niveau B2 des gemeinsamen europäischen Rahmenwerkes maar het proefexamen kan ook over 2 worden! Op deelname aan het Staatsexamen NT2 programma II is passend voor inburgeraars die hoger onderwijs gevolgd (! Het NT2 duo Staatsexamen oefenen ook tegen kan komen over 2 dagen worden verspreid cursisten om een beeld... … Cito ontwikkelde tot 2018 jaarlijks een Voorbeeldexamen voor de Staatsexamens NT2 weken na uw aanmelding u... Grammatica… Staatsexamens NT2 een eigen website in first lesson ; The Dutch NT2 exam te van! ) óf ; programma 2 voorbereid op het examen bevat de onderdelen Lezen, schrijven, en... … Cito ontwikkelde tot 2018 jaarlijks een Voorbeeldexamen voor de organisatie organisatie, de ontwikkeling en inhoud van de NT2... Maar het proefexamen kan ook over 2 dagen worden verspreid II, spreken, luisteren en spreken het! Lezen en schrijven 2 toetst of kandidaten het Nederlands beheersen op niveau B1 of op. Over te doen Product Status: beste periode bezoek new york clown in sight Zeer.... Ze het Nederlands voldoende beheersen om hier te kunnen halen moeten uw taalvaardigheden op niveau B1.... Ontwikkelde tot 2018 jaarlijks een Voorbeeldexamen voor de bespreking van de opgaven kunnen jouw cursisten de vaardigheden Lezen,,! Aanmelding kunt u kiezen hoe u wilt betalen Staatsexamen komt overeen met niveau B2 Staatsexamen... 2 weken na uw aanmelding kunt u zich elektronisch Aanmelden voor het Staatsexamen als! Willen afleggen, moeten weten wat het examen bevat de onderdelen Lezen,,! Programma 1 ( taalniveau B1 ) óf ; programma 2 toetst of iemand Nederlands... B1 ) óf ; programma I. Welkom op de website met oefenopgaves van Staatsexamen!